เปิดสอนหลักสูตร นวดแผนไทย 150 ชั่วโมง

ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสนับสนุนบริการ กระทรวงสาธารณสุข 

สถาบัน เปิดรับทั้งผู้นวดเป็นและนวดไม่เป็น

คุณสมบัติ

 – มีงานรองรับ / ประกันรายได้ /  มีใบประกาศ  ( ผ่าน สบส.)

  – วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

 – เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป

 –  มีสวัสดิการ อาหาร/ ที่พัก

Tel:  097-291-5926

Facebook   :     โรงเรียนบางกอกนวดแผนไทย

Email         :     bkktmschool@gmail.com

Line id       :     bkktmsc30

ที่ตั้ง              :    ชั้น 2 ของอาคาร 2 ชั้น  เลขที่ 1148 ชอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ  แขวง/เขต สวนหลวง กทม. 10250